Gratis minitraining: Holistisch leren kijken naar je gezondheid en welbevinden

Privacy statement Sabah Holistische zorg

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO ((Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in jouw dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn of die ik, na jouw schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of die jij zelf aanlevert. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik ten behoeve van opleidingsdoeleinden (tijdens stage en/of bijscholing)
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen
 • Je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om contact met je op te nemen. Daarnaast worden deze gegevens ook gebruikt om jou te informeren over de dienstverlening van Sabah Holistische zorg.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en  jouw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 20 jaar bewaard. De gegevens worden 20 jaar na de laatste behandeling verwijderd. jij hebt het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen. Als jij een klacht hebt over hoe ik omgaan met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heb jij de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Shiatsu behandeling’
 • De kosten van het consult
 • Je zorgverzekeraar en polisnummer.

 In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de VBAG, SVN en RBCZ/TCZ.

× Bericht via WhatsApp